ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
­

Μικρόβια που αναπτύσσονται σε μολυσμένο ή διαβητικό πόδι

Τα μικρόβια που αναπτύσσονται σε μολυσμένο ή/και διαβητικό πόδι είναι τα εξής:

Μύκητες
Σταφυλόκοκκος
Ψευδομονάδα (κίνδυνος μόλυνσης στα μάτια – απώλεια όρασης, μέχρι και τύφλωση)
HIV (AIDS)
Ηπατίτιδα C
Ηπατίτιδα B

Όλα τα παραπάνω μικρόβια μεταδίδονται, ενώ τα τρία τελευταία δηλαδή […]

May 10th, 2016|Μικρόβια|